روز کار و کارگر گرامی باد

 

هنر کارگران است که ایران آباد     کار بسیار هنــــــــــــــــــر را بنیاد

همت ای اهل هنــــــــــر بار دگر     تا شــــــــــود کل وطن خرم وشاد

روز کارگر گرامی باد

 

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد! توانِ دست هایت را می ستایمای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

روز کارگر مبارک

 

تمام روزهای شکوفا از تلاش، روز تو باد!روز بهروزی من، روزبهروزی تو، روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها

قال رسول الله (ص) :

هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد . روز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد

نامت که شکوه کار و تکاپوست ، تنها واژه ماندگار روزگار است نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه های تخت جمشید! فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان، به صافی و زلالی اش، سوگند خواهند خوردمبارک باد هر روز تاریخ، به نامت خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش . .

رسول خدا (ص) فرمود:

خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد. روز کارگر مبارک

/ 0 نظر / 66 بازدید