گزارش یازدهم بازرس تعاونی پلاستیک استان تهران

گزارش یازدهم بازرس تعاونی پلاستیک استان تهران

پیرو جلسات مرتب و بدون وقفه هیئت مدیره محترم تعاونی پلاستیک و بازرس تعاونی از فاصله گزارش دهم تا اکنون، بیشتر وقت و نیرو و مباحث هیئت مدیره و این حقیر در مورد بدهی های بوجود آمده برای تعاونی، من جمله بدهی میلیاردی مدیون بزرگ و اصلی ( آقای ن.ر ) می گذرد. و با توجه به اینکه همه اعضاء ملاحظاتی در مورد حیثیت و آبروی افراد دارند اما خود این بدهکاران، متاسفانه کمترین دغدغه ای در این خصوص ندارند
ذکر این نکته ضروریست که اینجانب به عنوان بازرس شرکت تعاونی پلاستیک مراتب اعتبار تعاونی و فعالیت های آن را تایید می نمایم و جای بسی خوشحالیست که کلیه اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی با تمام وجود در جهت تامین منافع و سود رسانی تعاونی در حال تلاش می باشند
علیهذا به اطلاع کلیه سهامداران محترم تعاونی( که همانا صاحبان اصلی تعاونی می باشند ) می رسانم که همانگونه که در گزارش دو هفته قبل چه بطور شفاهی و چه هفته بعد از آن بصورت کتبی ( طی درخواستی که کپی آن ضمیمه می باشد ) اینجانب از وصول طلب تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران که قطعاً بصورت تبانی توسط یکی از اعضای هیئت مدیره قبلی به مدیون داده شده است نا امید شده ام . وبا توجه به اینکه بصورت مسالمت آمیز و از مجاری دوستانه و متعارف نمی شود این بدهی را وصول کرد . لذا بهترین راهکار در مقطع فعلی فقط قانون است و باید بدون فوت وقت اقدام قانونی نمود و چاره ای جز آن نیست.
و در این راستا نیز تاکنون اقداماتی از جمله مذاکره و انجام قرارداد با وکیل ماهر و با تجربه به انجام رسیده است . و در ادامه نیز با انجام جلسات مشورتی با کلیه اعضا محترم تا قبل از مجمع ، بسیار ضروری می نماید که زمان برگزاری جلسه مشورتی نیز توسط پرسنل محترم تعاونی به اطلاع دوستان و پیش کسوتتان عزیز خواهد رسید.
                                                                          
و من اله توفیق
                                                                        
امیرمنصور شیرازیان

/ 0 نظر / 62 بازدید