گزارش سوم امیر منصور شیرازیان بازرس شرکت تعاونی صنایع پلاستیک

گزارش کاری اعضای محترم تعاونی پلاستیک

احتراما در جلسه مورخ 27/05/1393 تعاونی صنایع پلاستیک تهران که به درخواست هیئت رئیسه مجمع فوق با حضور بزرگان ، پیشکسوتان ، اساتید  ، اعضای محترم هیئت رئیسه ، و همچنین با حضور اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی پلاستیک به شرح ذیل برگزار گردید :

اعضای محترم هیئت رئیسه:

آقایان عرفانی ، سید جواد میر حیدری ، دکتر پیرایی ، مهرداد صادقی نکو ، محمد پهلوان ، آقای بختیاری ، آقای رحیم مقیمی ، مهندس پورقاضی و آقای هوبه فکر

اعضای محترم هیئت مدیره تعاونی پلاستیک :

آقای نصراله رضازاده ، آقای محمد رضا حیدری ، آقای محمود حفیظی ، آقای احمد پناه ،آقای آقای قاسمی ،آقای محمد ملامحمد ( بازرس محترم علی البدل ) ، آقای جلای قدیمی (نماینده محترم مرحوم جعفر قدیمی )، آقای گلچین ، آقای میهن خواه  ، سلمان قنداق ساز ، آقای حسنعلی قاسمی و آقای حاج محمد نعمانی از اعضای سابق هیئت مدیره

 

برای رسیدگی به ایرادات وارده تعاونی در ارتباط با خرید و فروش های کدار به اعضای و غیر اعضا و چگونگی وصول هزینه وجوه حاصله در محل تعاونی پلاستیک از ساعت 16 الی 19 برگزار گردید .

در این چلسه از 8 بند ایرادات وارده به تعاونی به 5 بند آن رسیدگی و توضیحات توسط هیئت رئیسه داده شد و به طور مفصل و منظم توسط هیئت مدیره بازگویی و در جوی از خوش بینی و امید به آینده که حاصل درایت پیشکسوتان عزیز می باشدانجام پذیرفت و مقرر شد نتایج نهایی پس از بررسی سه بند باقی مانده در جلسه آتی اعلام گردد  .

درپایان کلیه اعضای تعاونی قول همه نوع همکاری را در آینده  دادند و در نهایت با دوستی حاصل از رفاقت با درایت و خوش بینی به گذشته و آینده  جلسه فوق خاتمه یافت .

/ 0 نظر / 80 بازدید