گواهی زیست تخریب پذیر شرکت تولیدی نایلون سپید

گواهی زیست تخریب پذیر تولید کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر

 

 

 

گواهی زیست تخریب پذیر تولید کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر شرکت تولیدی نایلون سپید تحت لیسانس شرکت اینر پلاستیک امارات


http://www.enerplastics.com/products_oxo_biodegradable_mast

Nylon Sepid Manufacturing Co(pjs)
No.223 ,East Molavi Ave., Tehran- Iran
Field Activity :
Manufacturey of Nylon, Nylex, Cellophane bags, Freezer, Garbage bags, Plastic tablecloths, Disposable gloves, Disposable plastic, BOPP( Metallized) , OPP, Printing and Packaging
P.O.BOX : 11 66 81 81 11
Website : www.sepidco.ir
Weblog :http://sepidco.persianblog.ir/
Email : info@sepidco.ir & p.r@sepidco.ir
Tel : 0098 21 33 13 79 99
Mobil Public relations : 0098 91 22 04 23 89 & 0098 91 28 72 07 05
Fax: 0098 21 33 12 90 50


واژه "زیست تخریب پذیر" بدین معناست که ساختار یک ماده می تواند توسط میکرواورگانیسم های موجود در طبیعت شکسته شده ، به مواد ساده تری تبدیل گردد و در نتیجه برای همیشه در طبیعت باقی نماند. ایده تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر از اواخر دهه ۸٠ میلادی مطرح شد. در آن زمان شک و تردید ها در مورد کاربرد واقعی این گونه پلاستیک ها وجود داشت چرا که هنوز معیارهای اندازه گیری و استاندارهای ویژه ای در این وادی تهیه و تدوین نگردیده بود. اما امروزه با توسعه مطالعات، دانش بشر در این زمینه پیشرفت محسوسی داشته و حتی استاندارهای ویژه ای تدوین گردیده که چند مورد از آنها معرفی می شود:

دلیل زیست تخریب ناپذیر بودن پلاستیک های سنتی، بزرگ و طویل بودن بیش از حد مولکولهای پلیمری و وجود اتصالات محکم بین آنهاست که در نهایت شکسته شدنشان توسط میکرواورگانیسم ها را بسیار مشکل و حتی غیرممکن می سازد.

/ 0 نظر / 193 بازدید