عکس هایی از نمایشگاه تویاپ ترکیه -2012 - استانبول

حضور شرکت تولیدی نایلون سپید در این نمایشگاه و غرفه این شرکت در این نمایشگاه :