نمایشگاه ایران پلاست با حضور موفق شرکت تولیدی نایلون سپید برگزار شد این دوره از نمایشگاه که با استقبال بسیار خوب صاحبان صنایع ، تجار و بازرگان روبرو شده بود ، غرفه شرکت تولیدی نایلون سپید نیز به گواه آمار یکی از پر بازدید ترین غرفه ها ی این نمایشگاه بود که چیزی بالغ بر 5000 بازدید رسمی در این غرفه ثبت شد و از مهمترین موفقیت های این شرکت می توان به حضور گسترده تجار و بازرگان کشور های همسایه و عقد قرارداد و تفاهم نامه با نمایندگان این کشورها اشاره نمود در واقع هشتمین دوره نمایشگاه ایران پلاست فرصتی جهت نمایش و عرضه توانمندی های صنایع پلاستیک کشور بود 

عکس هایی از غرفه شرکت تولیدی نایلون سپید در هشتمین نمایشگاه ایران پلاست