به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند شرکت تولیدی نایلون سپید در خصوص تورم های مقطعی که گاها بر بازار وارد می شود در قبال مشتریان محترم خود را مسئول می داند و در خصوص سفارشات ثبت شده مشتریان که تسویه آن نیز انجام نشده بدون هیچ گونه مشکلی در خصوص تولید وارسال سفارش مشتریان محترم با همان قیمت قبلی اقدام می نماید و در موارد افزایش قیمت تمام شده هیچ گونه افزایشی را لحاظ نمی کند و البته در مواقع کاهش قیمت ها این شرکت در جهت رفاه مشتریان محترم اقدام به کاهش و محاسبه سفارش مشتری با قیمت کم شده می نماید لذا به اطلاع می رساند این شرکت در اوضاع بحرانی ناشی از فشار روانی ارز و ...  که توسط عده ای سود جو بر بازار تحمیل می شود نسبت به تعهدات خود در قبال شما عزیزان پایبند می باشد و به طور کلی قیمت محصولات این شرکت درشرایط کاهش قیمت کم میشود ودر زمانی که قیمت افزایش پیدا کرد تغییری نخواهد کرد.

                                                    مدیریت شرکت تولیدی نایلون سپید 1391/7/16