امروز حرکت کنید فردا دیر است بنیاد نیکوکاری صالح

آدرس :تهران خیابان میرداماد ، میدان مادر ، خیابان بهروز کوی 14 پلاک 14 طبقه اول تلفن تماس 22261599 و نمابر   22261600