راههای ارتباط با شرکت تولیدی نایلون سپید
تلفن : 33137999 -33129060-021 بیست خط
تلفکس مستقیم دفتر مدیریت :  33129050-021
فکس :33124164- 021
تلفن همراه : 09193060873  و 09191131795  و  09122042389

          رضا حارث آبادی  مدیر دفتر مدیرعامل  

www.sepidco.ir

info@sepidco.ir

managment@sepidco.ir

rezaharesabadi@yahoo.com