سال 91 توسط رهبر کبیر انقلاب نام گذاری شد !

مقام معظم رهبری : اگر تولید داخلی را قوی کنند مشکل تورم حل خواهد شد …سال ۹۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ( تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ) نامگذاری شد