عکس حضور اقای شهبازی بازیگر نقش پدر نادر در فیلم بیاد ماندنی جدایی نادر از سیمین  به همراه آقای امیر منصور شیرازیان و علی شیرازیان مدیر عامل و مدیر شرکت تولیدی نایلون سپید در انتخابات دوازدهم اسفند