سال نو بر همگان مبارک وفرخنده باد

سال 1391 هم از راه رسید و سال 1390 با همه تلخیها وشیرینی هاش تموم شد...وفقط خاطراتش باما به یادگار موند.خدا کنه همه خاطره هایی که از ما به یادگار می مونه خاطرات خوب باشه!در سال جدیدی که پیش رو داریم برای همه آرزوی سلامتی وسعادت وخوشی وخوشبختی و.....تمام چیزهای خوب دنیا رو دارم.امیدوارم سال 1391 سال ظهور امام زمان،رفع هم وغم وگرفتاریهای همه مسلمانها  باشه.وسالی پراز موفقیت وخوبی برای همه......لبخندقلبلبخند