همایش تکنولوژی پلاستیک داراب با حضور چشمگیر انجمن صنایع همگن پلاستیک برگزار شد

همایش تکنولوژِی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت در حالی در شهرستان داراب آغاز شد که انجمن صنایع همگن پلاستیک نقش چشمگیری در پربار شدن این همایش ایفا کردند  و بارها مورد تقدیر مسوولین دانشگاه و مدیران این شهرستان از جمله فرمانداری، شهرداری و ... قرار گرفتند  همایش تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت روز اول را با حضور جمع کثیری از مسوولین، صنعتگران، پژوهشگران و عمدتا دانشجویان پلیمر تجربه کرد بعد از مراسم افتتاحیه و سخنرانی مقامات این شهرستان سیدجواد میرحیدری، رییس هیات میره انجمن با ایراد سخنرانی در خصوص کارآفرینی در صنعت پلاستیک، آغاز رسمی ارائه مقالات تخصصی این همایش را کلید زد  در این نمایشگاه قسمتی که به انجمن صنایع همگن پلاستیک اختصاص داده شده بود نگاه بیشتر بازدیدکنندگان را به سوی خود خیره کرد. نشریات صنایع همگن پلاستیک و کاتالوگ های اعضا در غرفه ی انجمن توزیع شد  .

امیر منصور شیرازیان مدیر عامل شرکت تولیدی نایلون سپید  هم میزبان تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به غرفه ی خود بود. ایشان با حوصله، یک به یک پاسخ گوی مراجعان بود

 

حضور چهار صنعتگر برجسته در کنار هم

منصور شیرازیان(نایلون سپید)، سید جواد میرحیدری(پرشین صنعت)، برمک قنبرپور (پلاستیک طبرستان) و ترکمان مدیر شرکت طب پلاستیک