با سلام

عکس حضور آقای امیر منصور شیرازیان مدیرعامل محترم شرکت تولیدی نایلون سپید به همراه هیاتی از سوی انجمن صنایع همگن پلاستیک برای شرکت در سمینار تکنولوژی پلاستیک ها و کاربرد آن در صنعت  شهرستان داراب واقع در استان فارس  زمان برگزاری بیست و سوم آذر ماه سال 90