امروز در تیرگی دنیای مادی که معنویت گمشده بشر و راهیابی انسان به سرمنزل مقصود امری بس دشوار شده توجه به شعاع نورانی حق و حقیقت که در آینه وجود اهل بیت علیهم السلام و در راس آنها وجود مقدس حضرت زهرا(س) پرتو انداخته و به جامعه انسانی رسیده راهی مطمئن برای نیل به رستگاری است. توجه به شخصیت نورانی حضرت فاطمه (س) که حجت خدا بر ائمه معصومین علیهم السلام بود نه فقط برای زنان ما که برای همه آحاد مرد و زن مسلمان و بلکه هر انسان جویای حقیقت سرمایه ارزشمندی است که قادر است انسان و انسانیت را از غبار اوهام و انحرافات رهایی بخشیده و او را به سر منزل مقصود رهنمون گردد.

مادر ای سرچشمه  زلال مهربانی

مادر ای باغبان  گل های باغ بشریت

مادر ای چشمه چوشان و لبریز از لطافت و مهر

مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی...

سالروز میلاد دخت گرامی نبی مکرم اسلام (ص) زهرای اطهر و الگوی کامل زن مسلمان که بدرستی نام  روز مادر و روز زن به خود گرفته بر عموم زنان سخت کوش میهن بویژه  زنان متعهد شرکت تولیدی نایلون سپید خجسته باد. امیدوارم روح بلند حضرت فاطمه زهرا، صدیقه کبری (س) دستگیر و راهنمای همگیتان و بویژه بانوان تلاشگر باشد

اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی بانوان امیدوارم ، توفیق بهره گیری از زلال معنویت حضرت صدیقه (س) را بدست آوریم و نیز امیدوارم دلهایتان از عطر وجود آن بی بدیل خلقت معطر گردد.